Metody

Abecední seznam

VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a-TSH (TRAK): Protilátky proti TSH receptoru v séru
ABR: acidobazická rovnováha (Astrup)
ABR: karbonylhemoglobin (COHb)
ABR: methemoglobin (MetHb)
ABR: parciální tlak kyslíku (pO2)
ABR: parciální tlak oxidu uhličitého (pCO2)
ABR: pH
ACTH: Adrenokortikotropin v plazmě
Adenoviry
AFP: alfa-fetoprotein v séru
AlaTOP v séru
Albumin - odpad močí (albuminurie)
Albumin v likvoru
Albumin v moči
Albumin v punktátu
Albumin v séru
Albuminový index Csf/S
ALP v neutrofilech (semikvantitativně)
ALP: Alkalická fosfatáza v nespecifické tekutině
ALP: Alkalická fosfatáza v séru
ALT: Alaninaminotransferáza v nespecifické tekutině
ALT: Alaninaminotransferáza v séru
Amfetaminy v moči - toxikologický screening
Amoniak (NH3) v plazmě
AMS: alfa-amyláza pankreatická v nespecifické tekutině
AMS: alfa-amyláza celková v moči
AMS: alfa-amyláza celková v nespecifické tekutině
AMS: alfa-amyláza celková v séru
AMS: alfa-amyláza pankreatická v moči
AMS: alfa-amyláza pankreatická v séru
ANA Imunoblot v séru
Anaplasma sp. v séru
ANCA-BPI v séru
ANCA-Cathepsin G v séru
ANCA-Elastáza v séru
ANCA-Lactoferin v séru
ANCA-Lysozym v séru
ANCA-Myeloperoxidáza (MPO) v séru
ANCA-Proteináza 3 (PR3) v séru
Anti-beta-2-glykoprotein I IgG v séru
Anti-beta-2-glykoprotein I IgM v séru
Anti-CCP IgG v séru - akreditované vyšetření
Anti-ds-DNA IgG v séru - akreditované vyšetření
Anti-ENA screening v séru - akreditované vyšetření
Anti-ENA/Jo-1 IgG v séru
Anti-ENA/RNP IgG v séru
Anti-ENA/Scl-70 IgG v séru
Anti-ENA/Sm IgG v séru
Anti-ENA/SS-A/Ro IgG v séru
Anti-ENA/SS-B/La IgG v séru
Anti-GAD v séru
Anti-GBM IgG v séru
Anti-gliadin deaminovaný IgA,IgG v séru
Anti-HBc IgM v séru
Anti-HBc v séru
Anti-HBe v séru
Anti-HBs v séru
Anti-IA2 v séru
Anti-ICA IgG v séru
Anti-kardiolipin IgG v séru
Anti-kardiolipin IgM v séru
Anti-kravské mléko IgA, IgG, IgM v séru - akreditované vyšetření
Anti-laktoglobulin IgG v séru
Anti-nukleární IgG (ANA) v séru - akreditované vyšetření
Anti-nukleohistony IgG v séru
Anti-sója IgG
Anti-TG: Protilátky proti tyreoglobulinu v séru
Anti-TPO: Protilátky proti tyreoidální peroxidáze v séru
Anti-transglutamináza IgA v séru
Anti-Transglutamináza IgG v séru
Antitrombin v plazmě
Apo A I: Apolipoprotein A I v séru
Apo B: Apolipoprotein B v séru
aPTT plazmy
ASLO: Antistreptolysin O v séru
AST: Aspartátaminotransferáza v nespecifiké tekutině
AST: aspartátaminotransferáza v séru

 


 

Metody ::

» Abecední seznam
» Vyhledávání
   
   © Copyright Centrální laboratoř nemocnice Krnov 2004 ^^ nahoru